Cặp bồ-Anh Thơ và 3 lần lên tiếng về thông tin 'có mối quan hệ ngoài luồng' với Trọng Tấn

Xem thêm