Bát hương-Dọn dẹp ban thờ lỡ làm xê dịch bát hương liệu có 'gặp họa'? 7 lỗi NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC PHẠM kẻo mất đi sự tôn nghiêm và thiêng liêng nơi tâm linh