Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị buộc thanh niên nhập ngũ trước đại học

30/01/2023 22:45:00

Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị Bộ Quốc phòng sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng tất cả thanh niên đến tuổi phải thực hiện xong nghĩa vụ quân sự mới được vào đại học.

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến, đề nghị "nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định theo hướng tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; sau đó mới được đi học đại học hoặc học nghề".

Cử tri đề xuất sau khi thực hiện nghĩa vụ, thanh niên mới được vào đại học hoặc học nghề "để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ".

Những thông tin quan trọng cần biết trong kỳ Nghĩa vụ quân sự 2022 | VTV.VN

Trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Quốc phòng cho biết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đến nay đã qua hơn 7 năm thực hiện, góp phần quan trọng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết việc gọi công dân nhập ngũ hiện nay còn bất cập, trong đó có việc đảm bảo công bằng xã hội đối với mọi nam thanh niên trong độ tuổi.

"Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ; hàng năm chỉ gọi nhập ngũ 3-3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự", Bộ Quốc phòng cho biết.

Bộ Quốc phòng cũng thông tin sẽ nghiên cứu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đề xuất hoàn chỉnh quy định bảo đảm thống nhất, đồng bộ và công bằng.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật