Ông Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội

07/11/2022 20:45:16

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội gồm 21 thành viên. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 4222/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội gồm 21 thành viên, trong đó: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng.

Ông Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đồng thời, huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội giúp Chủ tịch UBND thành phố xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan Thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)

Nổi bật