Nghĩa vụ quân sự-Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi mới đi học đại học