vợ chồng-Cụ ông 70 tuổi cưới 2 chị em ruột, hơn 40 năm sống hòa thuận cùng mong có con chung