OpenAI-Tập đoàn sở hữu mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc 'tuyên chiến' ChatGPT