nghệ an-Đang đi trên đường, cụ ông 70 tuổi bất ngờ bị đánh tử vong