Nắng nóng-Mùa đông năm nay, cảnh báo những ngày không khí lạnh mạnh đặc biệt