Máy bay chiến đấu-EU có thể cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, ông Zelensky có phụ tá mới

Xem thêm