học sinh-19 học sinh lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp bất ngờ phải nhập viện