Đấu giá đất-Quận phía Tây Hà Nội đấu giá 16 thửa đất, khởi điểm từ trên 81 triệu đồng/m2

Xem thêm