Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỉ đồng

26/02/2022 15:00:53

Ngày 25.2, Bộ Tài chính vừa công khai số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV năm 2021. 

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV năm 2021.

Theo đó, Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý IV năm 2021 (đến hết ngày 31.12.2021) là hơn 898 tỉ đồng.

Cũng trong quý cuối của năm 2021, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá là gần 740 tỉ đồng. Tổng số sử dụng quỹ là hơn 666 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là 1,7 tỉ đồng. 

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỉ đồng
Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: T.G.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Có hiệu lực từ đầu năm 2022, thông tư này nêu rõ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước; toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước theo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.

Theo Đình Trường (Lao Động)