điều chỉnh giá xăng-Giá xăng tiếp tục giảm vào ngày mai?