tỷ Phú-Đột nhập buổi blind date của giới siêu giàu: Tài sản trên 350 tỷ mới được tham gia, tiêu chí mai mối người thường khó có thể hình dung