tổng thống mỹ-Vì sao phe Cộng hòa nhất quyết bảo vệ ông Trump?