Thứ trưởng Bộ Ngoại giao-Bà Nguyễn Minh Hằng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao