Thích Minh Tuệ-Xử phạt 2 người đăng thông tin sai về tảng đá giống 'sư' Thích Minh Tuệ