phục hồi-Vén màn 'thuốc tăng lực' của quân đội Ukraine