ôm đất-Hà Nội lên tiếng việc dân khu đô thị Thanh Hà 'ôm đất' 10 năm chưa được xây nhà ở