nghành y-Kiến nghị luân phiên bác sĩ về tuyến dưới như thực hiện nghĩa vụ quân sự