Iraq-Tuyển thủ Iraq xin lỗi, mong được tha thứ sau sự cố 'đào ngũ' tại Asian Cup 2023

Xem thêm