ETC-TP.HCM: Ô tô đậu xe ‘chùa’ hơn 700 lần không trả phí