đời sống-Chuyện khởi nghiệp của O Huyền Sầu Riêng vừa gây bão drama trong phiên live của Hằng Du Mục: 2 lần vỡ nợ, bỏ phố về quê lập công ty giúp nông dân thoát cảnh 'được mùa mất giá'