Công Phượng Viên Minh-Quang Hải yêu cầu khách mời không hút thuốc và loạt cầu thủ đưa ra quy định khắt khe trong đám cưới