Công an bị đánh-Trung úy công an bị đánh nhập viện khi đi xác minh nhóm đánh bạc