Ngân hàng đã 'hi sinh' bao nhiêu tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19?

28/10/2021 19:55:42

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15-7-2021 đến 30-9-2021 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỉ đồng, đạt 59,36% so với cam kết.

Cụ thể kết quả của từng ngân hàng như sau:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.885 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỉ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.975 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỉ đồng cho 239.384 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.901 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,08 triệu tỉ đồng cho 365.429 khách hàng.

Ngân hàng đã 'hi sinh' bao nhiêu tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19?
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.417 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,22 triệu tỉ đồng cho 533.392 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Quân đội: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 602 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỉ đồng cho 104.036 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội: tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 244 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỉ đồng cho 32.098 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 243 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỉ đồng cho 1.417 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 203 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỉ đồng cho 93.975 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 224 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỉ đồng cho 232.357 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 123 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỉ đồng cho 14.042 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỉ đồng cho 55.077 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 97 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỉ đồng cho 12.710 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỉ đồng cho 3.269 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 62 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỉ đồng cho 6.201 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 33 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỉ đồng cho 4.989 khách hàng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 12 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỉ đồng cho 7.134 khách hàng.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, 16 ngân hàng đã đồng thuận (thông qua Hiệp hội ngân hàng) giảm lãi suất cho vay áp dụng từ 15-7-2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20.613 tỉ đồng. Riêng 4 ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỉ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dương Ngọc (Nld.com.vn)

Nổi bật