Những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2022

01/10/2022 13:57:43

Tài khoản định danh có thể thay thế căn cước công dân; xử lý những thông tin sai trái trên internet; mức giá đăng kiểm ôtô tăng 10.000 đồng là những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2022

Một trong những điểm đáng chú ý được nêu tại Nghị định (NĐ) 59/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20-10 là tài khoản định danh có thể thay thế căn cước công dân.

Tài khoản định danh giúp đơn giản hóa thủ tục

Theo điều 12 NĐ 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử được chia thành 2 mức độ với các thông tin và giá trị sử dụng khác nhau.

Mức độ 1: Bao gồm những thông tin sau: Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 có giá trị chứng minh các thông tin cá nhân trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Mức độ 2: Bao gồm những thông tin sau: Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) trong thực hiện các giao dịch mà yêu cầu xuất trình thẻ CCCD; cung cấp thông tin các loại giấy tờ đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch liên quan.

Những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2022
Thông tin có nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội sẽ bị yêu cầu xóa bỏ trên internet. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Như vậy, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được sử dụng thay cho CCCD và một số loại giấy tờ đã được tích hợp, giúp giảm bớt các giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục, giao dịch.

Bên cạnh đó, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

5 trường hợp thông tin bị yêu cầu xóa bỏ trên internet

Ngày 15-8, Chính phủ đã ban hành NĐ 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trong đó, khoản 1 điều 19 của NĐ này nêu rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng gồm: Khi thông tin trên không gian mạng được cơ quan có thẩm quyền xác định là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin. Các thông tin trên không gian mạng có các nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; có nội dung hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-10-2022.

Tăng giá đăng kiểm ôtô

Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 8-10. Theo đó, mức giá đăng kiểm ôtô sẽ tăng thêm 10.000 đồng.

Cụ thể, đối với xe tải, ôtô đầu kéo và các loại ôtô chuyên dùng có mức giá lần lượt là 290.000 đồng, 360.000 đồng và 570.000 đồng. Đối với máy kéo, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự và rơ-moóc, sơmi rơ-moóc là 190.000 đồng.

Ngoài ra, các ôtô chở người, xe buýt, xe cứu thương lần lượt có mức giá 250.000 - 360.000 đồng; xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự giá 110.000 đồng. 

Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 116/NQ-CP 2021 gồm nhiều chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1-10-2021 đến 30-9-2022. NSDLĐ được giảm mức đóng nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1-10-2022, NSDLĐ sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Trường Hoàng (Nld.com.vn)

Nổi bật