Video: Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam

21/08/2017 09:44:00

Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền. 


Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền. 

Nổi bật