Vướng dây điện-Bị dây điện võng xuống đường cắt ngang cổ, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm