vụ cháy 5 người thương vong-Cháy xưởng gỗ lúc nửa đêm, 5 người trong 1 gia đình thương vong