tỷ phú sàn chứng khoán-Vượt bà Phương Thảo, tỷ phú USD thứ 5 Việt Nam xuất hiện