tỷ giá USD-Giá USD ngân hàng giảm mạnh, mất mốc 24.500 đồng