Trung tâm đăng kiểm-Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S bị bắt vì nhận hối lộ

Xem thêm