Trump-'Bóng hồng' quyến rũ ở bên ông Trump trong phiên tòa hình sự