taxi say rượu đâm bảo vệ-Nhắc nhở vi phạm, bảo vệ Ocean Park bị tài xế taxi tông nguy kịch