Tai nạn giao thông-Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Các xe còn hạn đăng kiểm?