quân sự-Sai lầm khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine chưa tiến đã gặp nguy

Xem thêm