phó trưởng phòng ném tiền lẻ-Vụ phó trưởng phòng ném tiền tung tóe trong quán bún: Nhân viên áp lực phải nghỉ việc, chủ quán tố cán bộ nói dối