nhảy xuống hồ tắm-Đang nhậu nhảy xuống hồ bơi, người đàn ông đuối nước tử vong