ngân hàng Đức-Ngân hàng Đức gây lo lắng, lãnh đạo châu Âu trấn an