MC Lại Văn Sâm-Câu hỏi khiến nhà báo Trương Anh Ngọc bị MC Lại Văn Sâm 'đuổi ra khỏi trường quay': Không quá khó nhưng có 1 dữ liệu 'bẫy'

Xem thêm