máy bay vận tải NC212i-Vì sao Việt Nam mua máy bay vận tải NC212i của Indonesia thay vì của Airbus Military?