Man city-Nếu thua kiện Premier League, Manchester City chỉ có thể bị trừ điểm vào năm 2025

Xem thêm