linh hồn-Chấn động tuyên bố: 'Linh hồn không mất đi, tồn tại ở không gian khác'?