Lan Phương-Lan Phương kể 'trải nghiệm dữ dội' khi quay phim ở vùng núi hẻo lánh

Xem thêm