kiểm định-Tài xế mua tem kiểm định giả để trốn đến trung tâm đăng kiểm