James Rodriguez-James Rodriguez tiết lộ Real Madrid cài điều khoản trong hợp đồng bắt cầu thủ phải khen Ronaldo