hỏa hoạn-Bố phóng hỏa đốt nhà, 3 con nhỏ tử vong thương tâm