Hari Won liệt nửa mặt-Sau 4 tháng tích cực chữa trị bệnh liệt nửa mặt, tình hình sức khỏe của Hari Won hiện ra sao?